پتاسیل های پزشکی هوش مصنوعی و متابولیت ها

TED Center, TED Talk, TED X
عامل بسیاری از بیماری‌ها متابولیت‌ها هستند-مولکول‌های کوچکی در بدن شما مثل چربی، گلوکز و کلسترول- اما ما دقیق نمی‌دانیم آنها چه هستند و چگونه کار میکنند. کارآفرین بیوتک و همیار…
رایگان

محل برگزاری

تست آدرس همایش
2021/3/21 0:0:0
2021/03/08 14:39:40

همایش های مرتبط

فهرست