جدید ترین همایش ها

پتاسیل های پزشکی هوش مصنوعی و متابولیت ها

عامل بسیاری از بیماری‌ها متابولیت‌ها هستند-مولکول‌های کوچکی در بدن شما مثل چربی، گلوکز و کلسترول- اما ما دقیق نمی‌دانیم آنها چه هستند و چگونه کار میکنند. کارآفرین بیوتک و همیار TED لیلا پیرحاجی برنامه‌اش برای ساخت شبکه‌ای بر پایه هوش مصنوعی برای طبقه بندی الگوهای متابولیت‌ها، درک بهتر توسعه‌ی بیماری‌ها و توسعه‌ی درمان‌های موثرتر به اشتراک می‌گذارد.
رزرو این همایش

TED Talk

TED X

Meeting

فهرست